Loader

... spracováva sa ...

  • Združenie je tu pre Vás

    Zaujímajú Vás možnosti obnovy bytového domu? Máte málo alebo veľa protichodných informácií? Zavolajte na 0915 777 570 a dohodnite si s nami stretnutie. Prídeme za Vami.

  • Naše služby

    Bezplatné poradenstvo, odborné semináre pre predsedov SVB, výklady zákonov, stretnutia s vlastníkmi bytov v neobnovených bytových domoch, individuálne konzultácie...

RÝCHLE INFO

POVINNOSTI SVB

15.07.2020

Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *

15.07.2020

Odovzdať výkaz zákonného poistenia organizácie za škodu pri DOVP

15.07.2020

Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon

kalendár povinností

NOVINKY

Chrániť áno, ale rozumne

Chrániť áno, ale rozumne

Dňa 15. 6. 2017 sa na Mierovom námestí v Novej Dubnici uskutočnila informačno-propagačná akcia, zameraná na možnosť obnovy nielen panelových bytových domov, ale aj bytových domov postavených v štýle Sorela.

Čítaj ďalej ...

Šťastný domov v paneláku

Šťastný domov v paneláku

Novembrové stretnutie členov združenia s vlastníkmi bytov po ukončení prác na bytovom dome Smolenická 18, Bratislava

Čítaj ďalej ...

Obnoviť či neobnoviť bytový dom? (séria besied o obnove bytových domov na Považí)

Obnoviť či neobnoviť bytový dom? (séria besied o obnove bytových domov na Považí)

V závere minulého roka naše Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov v novembri a decembri zorganizovalo štyri besedy o obnove bytových domov, ich financovaní a využití netradičných zdrojov energií pod názvom „Obnoviť či neobnoviť bytový dom?“.

Čítaj ďalej ...

Vážený predseda bytového domu,

v týchto dňoch uplynú tri roky, počas ktorých ste mali možnosť využiť služby bezplatného Informačno – konzultačného strediska (IKS). Stredisko vzniklo pre potreby predsedov SVB a domových dôverníkov z celého Trenčianskeho regiónu. Toto stredisko poskytovalo konzultačné činnosti z právnej, ekonomickej a technickej oblasti. Stredisko tiež poskytovalo informácie z oblasti financovania obnovy bytových domov prostredníctvom stavebného sporenia, poskytovania dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na odstránenie systémových porúch, energetický audit a termovízne merania bytových domov. Počas svojej existencie sme poskytli viac ako 250 bezplatných konzultácií a zorganizovali 25 odbornýcht seminárov pre správcov bytových domov vo všetkých okresoch trenčianskeho regiónu.

Informačno – konzultačné stredisko sa nedávno pretransformovalo na Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov. Združenie je neziskovou organizáciou a jeho cieľom je podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri obnove bytových domov. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, tiež organizovaním spoločných odborných seminárov a iných spoločenských aktivít, podujatí a bezplatným poradenským servisom.