Loader

... spracováva sa ...

  • Združenie je tu pre Vás

    Zaujímajú Vás možnosti obnovy bytového domu? Máte málo alebo veľa protichodných informácií? Zavolajte na 0915 777 570 a dohodnite si s nami stretnutie. Prídeme za Vami.

  • Naše služby

    Bezplatné poradenstvo, odborné semináre pre predsedov SVB, výklady zákonov, stretnutia s vlastníkmi bytov v neobnovených bytových domoch, individuálne konzultácie...

RÝCHLE INFO

POVINNOSTI SVB

15.09.2020

Odviesť zrazenú daň z príjmu z DOVP a iného pracovného vzťahu *

15.09.2020

Odviesť povinné odvody do fondov, ak to určuje zákon

30.09.2020

Odovzdať DÚ Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za štvrťrok

kalendár povinností

NOVINKY

Chrániť áno, ale rozumne

Chrániť áno, ale rozumne

Dňa 15. 6. 2017 sa na Mierovom námestí v Novej Dubnici uskutočnila informačno-propagačná akcia, zameraná na možnosť obnovy nielen panelových bytových domov, ale aj bytových domov postavených v štýle Sorela.

Čítaj ďalej ...

Šťastný domov v paneláku

Šťastný domov v paneláku

Novembrové stretnutie členov združenia s vlastníkmi bytov po ukončení prác na bytovom dome Smolenická 18, Bratislava

Čítaj ďalej ...

Obnoviť či neobnoviť bytový dom? (séria besied o obnove bytových domov na Považí)

Obnoviť či neobnoviť bytový dom? (séria besied o obnove bytových domov na Považí)

V závere minulého roka naše Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov v novembri a decembri zorganizovalo štyri besedy o obnove bytových domov, ich financovaní a využití netradičných zdrojov energií pod názvom „Obnoviť či neobnoviť bytový dom?“.

Čítaj ďalej ...

Vážený predseda bytového domu,

v týchto dňoch uplynú tri roky, počas ktorých ste mali možnosť využiť služby bezplatného Informačno – konzultačného strediska (IKS). Stredisko vzniklo pre potreby predsedov SVB a domových dôverníkov z celého Trenčianskeho regiónu. Toto stredisko poskytovalo konzultačné činnosti z právnej, ekonomickej a technickej oblasti. Stredisko tiež poskytovalo informácie z oblasti financovania obnovy bytových domov prostredníctvom stavebného sporenia, poskytovania dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na odstránenie systémových porúch, energetický audit a termovízne merania bytových domov. Počas svojej existencie sme poskytli viac ako 250 bezplatných konzultácií a zorganizovali 25 odbornýcht seminárov pre správcov bytových domov vo všetkých okresoch trenčianskeho regiónu.

Informačno – konzultačné stredisko sa nedávno pretransformovalo na Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov. Združenie je neziskovou organizáciou a jeho cieľom je podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej republiky pri obnove bytových domov. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou, tiež organizovaním spoločných odborných seminárov a iných spoločenských aktivít, podujatí a bezplatným poradenským servisom.